ارسال پیام


راه های ارتباطی




ارسال

دفتر فروش مرکزی و خدمات پس از فروش

آدرس

تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) - خیابان هجدهم- شماره 14 - واحد 6

تلفن

2340-2 8855 9821+
2339 8872 9821+

فکس

2305 8855 9821+
2920 8871 9821+

آدرس ایمیل

Head @ fater - electronic .com
Sales @ fater - electronic .com
Sales2 @ fater - electronic .com

qrcode