فلیم فتومتر

620C

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فلیم فتومتر کلینیکال (پزشکی) با کالیبراسیون اتوماتیک دیجیتال با حافظه ذخیره اطلاعات و قابلیت استفاده از محلول های استاندارد مختلف به همراه کمپرسورهوا

اطلاعات بیشتر

فلیم فتومتر

405C

نمایش قیمت برای اعضای سایت

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی) طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

اطلاعات بیشتر