ژرمیناتور ( اتاق رشد ) تولیدی فاطر الکترونیک در سایز های ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر محفظه داخلی با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان با  سیستم کنترل دقیق و هوشمند تاچ کنترل با استفاده از جدیدترین و سریعترین ریز پردازنده ها مورد استفاده توسط کمپانی های بزرگ سازنده دستگاههای کنترلی با قابلیت برنامه ریزی سیکل های شب و روز و قابل اتصال به کامپیوتر و کنترل از طریق سیستم کامپیوتر مدیر آزمایشگاه و ثبت کلیه تغییرات بصورت شبانه روزی و چاپ توسط پرینتر دستگاه یا پرینتر جانبی دستگاه تولید می گردد.

این مدل دستگاه ها برای مصرف در مراکز تحقیقات بذر و نهال و دانشگاه های کشاورزی، دانشگاه های گیاه پزشکی، دانشگاه های و مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مراکز تحقیقاتی دیگر با قابلیت های متنوع و قابل برنامه ریزی طراحی و تولید می گردند.

سیستم سردساز دستگاه بابهترین نوع الکتروموتور و دارای سیستم سردساز غیرمستقیم و دو عدد فن سیرکولاسیون جهت یکنواختی بیشتر حرارت می باشد.

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X600 TC Series

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتری تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6102 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۲ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر 

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6104 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۴ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6108 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۸ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر 

اطلاعات بیشتر

ژرمیناتور ( اتاق رشد )

X6116 TC

نمایش قیمت برای اعضای سایت

ژرمیناتور با ۱۶ چمبر ۱۰۰ لیتری و سیستم تاچ کنترل ۱۰.۴ اینچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر 

اطلاعات بیشتر