آب مقطرگیری

6204G

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطرگیری دوبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6204

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۴ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

اطلاعات بیشتر
ناموجود

آب مقطرگیری

6202

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۲ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

اطلاعات بیشتر