نمایش دادن همه 6 نتیجه

LH608

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ عرض ۸۰ سانتی متر دارای فیلتر هپا

LH610

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ عرض ۱۰۰ سانتی متر دارای فیلتر هپا

LH612

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ عرض ۱۲۰ سانتی متر دارای فیلتر هپا

LH615

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ عرض ۱۵۰ سانتی متر دارای فیلتر هپا

LH618

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ عرض ۱۸۰ سانتی متر دارای فیلتر هپا

LH624

هود میکروبیولوژی کلاس ۲ عرض ۲۴۰ سانتی متر دارای فیلتر هپا