نمایش دادن همه 4 نتیجه

XPH Chamber

اتاقک تست پایداری دارو ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

XPH Walk-in

اتاقک تست پایداری دارو ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

XPH3D

اتاقک تست پایداری دارو دارای ۲ چمبر ۳۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی و کنترل مجزا هر چمبر ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

XPH3Q

اتاقک تست پایداری دارو دارای ۴ چمبر ۳۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی و کنترل مجزا هر چمبر ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر