آب مقطرگیری

6204G

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطرگیری دوبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6108G

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس  8 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6104G

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس  4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6204

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۴ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

اطلاعات بیشتر
در انبار موجود نمی باشد

آب مقطرگیری

6202

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۲ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6012

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی دوازده لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6008

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی هشت لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6004

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی چهار لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر
در انبار موجود نمی باشد

آب مقطرگیری

6002

نمایش قیمت برای اعضای سایت

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی دو لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر