ژرمیناتور یا اتاقک رشد


معرفی دستگاه ژرمیناتور

ژرمیناتور

ژرمیناتور یکی از زیر مجموعه های محیط کنترل شونده می باشد. دما، رطوبت و نور  عمده پارامترهایی هستند که در ژرمیناتور ها کنترل می شوند. کاربرد ژرمیناتور ها در مراکز تحقیقاتی مختلف از جمله دانشگاه ها، سازمان تحقیقات کشاورزی، مراکز تحقیقات پزشکی و دامپزشکی و غیره می باشد.

ژرمیناتور های فاطر الکترونیک

ژرمیناتور های شرکت فاطر الکترونیک دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐنترل بسیار دﻗﯿﻖ دما و رﻃﻮﺑﺖ با استفاده از میکروکنترلر های پیشرفته و با اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨوع جهت ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتی و دانشگاهی ﮐﺸﺎورزی طراحی و تولید گردیده است که ﺑﺎ ﮐنترل دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ها و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﻗﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ را به همراه خواهد داشت.

 • سیستم کنترل بسیار دقیق و هوشمند با دقت ۰/۱ درجه سانتیگراد
 • سیستم سرد ساز با بهترین نوع الکتروموتور
 • دارای فن سیرکولاسیون جهت یکنواختی  بیشتر دما
 •  بدنه داخلی دستگاه از جنس استنلس استیل ضد زنگ

دستگاه ژرمیناتور برای مصرف در مراکز تحقیقات دارویی، کارخانجات داروسازی، مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی ، مراکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی، دانشکده های پزشکی و داروسازی صنایع نظامی و مراکز تحقیقاتی دیگر با قابلیتهای متنوع و قابل برنامه ریزی طراحی و تولید می گردند.
امکانات و تجهیزات جانبی و مشخصات فنی ژرمیناتور ها برحسب سفارشات مختلف متفاوت بوده و براساس نیاز سنجی کارشناسان و درخواست مراکز سفارش دهنده با رعایت کلیه الزامات قانونی و استانداردهای موجود طراحی و تولید می گردند.


کاتالوگ ژرمیناتور


سیستم کنترل

کلیه ژرمیناتور های فاطر الکترونیک با دو نوع کنترل دقیق حرارت ، رطوبت ، زمان و نور با استفاده از جدیدترین ریزپردازنده های مورد استفاده توسط کمپانی های بزرگ سازنده دستگاههای کنترلی تولید می گردند :

 • با نمایشگر گرافیک لمسی Touch Panel LCD
 • با نمایشگر دیجیتال معمولی SEVEN SEGMENT

انواع مدل های ژرمیناتور های فاطر الکترونیک دارای نصب و راه اندازی و آموزش رایگان در محل مشتری می باشد.


 

انواع ژرمیناتور های فاطر الکترونیک:

 • X6116TC

  ژرمیناتور با 16 چمبر 100 لیتری با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X6108TC

  ژرمیناتور با 8 چمبر 100 لیتری با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X6104TC

  ژرمیناتور با 4 چمبر 100 لیتری با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X6102TC

  ژرمیناتور با 2 چمبر 100 لیتری با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X6122TC

  ژرمیناتور 2000 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X6120TC

  ژرمیناتور 1200 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X614TC

  ژرمیناتور 400 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X612TC

  ژرمیناتور 200 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی با کنترل تاچ 10 اینچی

 • X6200

  ژرمیناتور 2000 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

 • X6120

  ژرمیناتور 1200 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

 • X6100

  ژرمیناتور 1000 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

 • X650

  ژرمیناتور 500 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

 • X640

  ژرمیناتور 400 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

 • X620

  ژرمیناتور 200 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی

 • X610

  ژرمیناتور 100 لیتر با سیستم کنترل دقیق دیجیتال حرارت، رطوبت، نور و زمان قابل برنامه ریزی