راه های ارتباطی


دفتر فروش مرکزی و خدمات پس از فروش

آدرس: تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هجدهم شماره ۱۴ واحد ۶

تلفن:   ۸۸۵۵۲۳۴۰-۰۲۱      ۸۸۷۲۲۳۳۹-۰۲۱

فکس:  ۸۸۵۵۲۳۰۵-۰۲۱      ۸۸۷۱۲۹۲۰-۰۲۱

ایمیل:

Head @ fater – electronic .com
Sales @ fater – electronic .com