فریزر آزمایشگاهی

XF620 TC

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر

فریزر آزمایشگاهی

XF640 TC

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

اطلاعات بیشتر