اتاقک تست پایداری دارو فاطر الکترونیک در سایز های ۳۰۰ لیتر تا ۲۵۰۰ لیتر محفظه داخلی با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان با سیستم کنترل دقیق و هوشمند با استفاده از جدیدترین و سریعترین ریز پردازنده ها با قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل از طریق سیستم کامپیوتر مدیر آزمایشگاه و ثبت کلیه تغییرات بصورت شبانه روزی و چاپ توسط پرینتر دستگاه یا پرینتر جانبی دستگاه تولید می گردد.

این مدل دستگاه ها برای مصرف در مراکز تحقیقات دارویی، کارخانجات داروسازی، مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی ، مراکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی، دانشکده های پزشکی و داروسازی صنایع نظامی و مراکز تحقیقاتی دیگر با قابلیت های متنوع و قابل برنامه ریزی طراحی و تولید می گردند.

اتاقک تست پایداری فاطرالکترونیک با استانداردهای ICH مطابقت دارند. سازمان های بین المللی درباره هماهنگ سازی، شاخص هایی از صنعت دارویی، سازمان های دارویی و عمومی را برای تعریف شرایط عملکرد و اسناد مورد نیاز برای محفظه های تست ساخته شده برای صنایع دارویی گردآوری کرده اند.

اتاقک تست پایداری دارو

XPH Series

اتاقک تست پایداری دارو ۳۰۰ تا ۲۵۰۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

اتاقک تست پایداری دارو

XPH3D

اتاقک تست پایداری دارو دارای ۲ چمبر ۳۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی و کنترل مجزا هر چمبر ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

اتاقک تست پایداری دارو

XPH3Q

اتاقک تست پایداری دارو دارای ۴ چمبر ۳۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی و کنترل مجزا هر چمبر ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر