آب مقطرگیری های ساخت شرکت فاطرالکترونیک قابل استفاده در کلیه آزمایشگاه های عمومی ، صنعتی ، پزشکی و تحقیقاتی ، بسیار دقیق و هماهنگ با تکنولوژی روز و قابل رقابت با برترین دستگاه های مشابه روز اروپایی، در سه نوع زیر تولید می گردد:

  • آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی ۴ تا ۱۲ لیتر در ساعت
  • آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۴ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)
  • آب مقطرگیری یکبار تقطیر و دوبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

آب مقطرگیری فاطرالکترونیک کاملا اتوماتیک ، بصورتی طراحی گردیده که پس از نصب و راه اندازی بدون هر نوع مراقبت آب مقطر خالص تهیه و در مخزن ذخیره نگهداری می نماید.
در صورت قطع برق آزمایشگاه آب ورودی بطور اتوماتیک قطع میشود و بدینوسیله از اصراف آب جلوگیری می شود و با برقراری برق جریان آب مجددا ادامه پیدا می کند.
با قطع آب ورودی ، برق دستگاه اتوماتیک قطع و از سوختن المنت ها جلوگیری می کند.
از امتیازات دیگر این دستگاهها قطع سیستم آب و برق در صورت پر شدن مخزن ذخیره می باشد و با برداشتن مخزن ذخیره ، دستگاه بطور اتوماتیک بکار خواهد افتاد.

آب مقطرگیری

6204G

آب مقطرگیری دوبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6108G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس  8 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6104G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس  4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6204

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۴ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6012

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی دوازده لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6008

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی هشت لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر

آب مقطرگیری

6004

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی چهار لیتر در ساعت

اطلاعات بیشتر