نمایش دادن همه 3 نتیجه

آبمقطرگیری دوبار تقطیر

4 لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

مدل 6204

آبمقطرگیری دوبار تقطیر تمام شیشه ای

دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتر در ساعت تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

مدل 6204G