Home » فلیم فتومتر
هیچ محصولی یافت نشد.

فلیم فتومتر یک ابزار تحلیلی است که با استفاده از تابش نور به نمونه‌های شیمیایی، میزان انتشار نور توسط یون‌‌های فلزی مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند. این اندازه‌ گیری به ما اطلاعاتی درباره غلظت این فلزات در نمونه ‌ها ارائه می‌‌دهد. با استفاده از این تکنیک، می‌توان غلظت‌‌های مختلف فلزات را در نمونه‌های مورد نظر تعیین کرد.

اجزای دستگاه فلیم فتومتر

  • منبع حرارتی یا شعله

دمای منبع حرارتی یکی از عوامل موثر در فلیم فتومتر است. دمای منبع حرارتی به نسبت سوخت و ماده اکسید شده وابسته است.

  • سیستم نوری یا فیلتر نوری

فیلتر نوری شامل سه قسمت آینه محدب، لنز و فیلتر  می‌باشد. آینه محدب به منتقل شدن نور ساطع شده و به تمرکز انتشار در لنزها کمک خواهد کرد. لنزهای محدب قادر هستند تا نور را روی نقطه‌ای بنام شکاف متمرکز کند.

  • شناساگر

شناساگر نور ساطع شده را تشخیص می‌دهد و شدت تابش نور ساطع شده را به واسطه شعله اندازه گیری می‌کند. نور ساطع شده با کمک شناساگر تبدیل به سیگنال الکتریکی خواهد شد که این سیگنالها با میزان نور ساطع شده تناسب دارند.

کاربرد فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر در صنایع داروسازی، برای مشخص کردن میزان غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم، در محلول‌های تزریقی مانند محلول سدیم کلرید و کاربرد دارد. همچنین در تعیین میزان غلظت واکنش گرهای دارویی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از کاربردهای فلیم فتومتر در کشاورزی، برای تجزیه و تحلیل یون‌های آب است.

جالب است بدانید در مطالعات بالینی، مقدار Na+ و K+ در مایعات بدن، ماهیچه ها و قلب را می‌توان با استفاده از این دستگاه آنالیز کرد.

در صنایع غذایی برای آنالیز املاح نوشابه، آب میوه ها، میزان سدیم و پتاسیم در مواد غذایی نیز می‌توان از این دستگاه کمک گرفت.