چمبر تست شرایط محیطی ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد تاچ کنترل

۲۰۰ تا ۲۵۰۰ لیتری با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابلیت برنامه ریزی و اتصال به کامپیوتر

مدل ACH620L - ACH650L