نمایش دادن همه 4 نتیجه

مدل های هشت چمبر تاچ کنترل

هشت چمبر با کنترل مجزا و نمایشگر ۱۰.۴ اینچ تاچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

مدل X6108 TC

مدل های چهار چمبر تاچ کنترل

چهار چمبر با کنترل مجزا و نمایشگر ۱۰.۴ اینچ تاچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی

مدل X6104 TC

مدل های دو چمبر تاچ کنترل

دو چمبر با کنترل مجزا و نمایشگر ۱۰.۴ اینچ تاچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

مدل X6102 TC

مدل های ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتری تاچ کنترل

با نمایشگر ۱۰.۴ اینچ تاچ با قابلیت کنترل دما، رطوبت، نور و زمان، قابل برنامه ریزی

مدل X612TC - X615TC - X6120TC - X6200TC