هات پلیت

H6000

هات پلیت  ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دمای ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

اطلاعات بیشتر

هات پلیت

HS600

هات پلیت مگنت ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دما و دور ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

اطلاعات بیشتر

هات پلیت

HD600

هات پلیت ۴۰۰ درجه ۲۰×۲۰ با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

اطلاعات بیشتر

هات پلیت

HD601

هات پلیت ۴۰۰ درجه ۳۰×۳۰ با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

اطلاعات بیشتر

هات پلیت

HD602

هات پلیت ۴۰۰ درجه ۳۰×۴۰ با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

اطلاعات بیشتر