اتاقک تست پایداری دارو

XPH Series

اتاقک تست پایداری دارو ۳۰۰ تا ۲۵۰۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر

اتاقک تست پایداری دارو

XPH3Q

اتاقک تست پایداری دارو دارای ۴ چمبر ۳۰۰ لیتری تاچ کنترل با نمایشگر ۱۰.۴ اینچی و کنترل مجزا هر چمبر ، با قابلیت کنترل دما، رطوبت و زمان ، قابل برنامه ریزی و اتصال کامپیوتر

اطلاعات بیشتر