تهران | خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هجدهم – شماره ۱۴ – واحد ۶

راه های ارتباطی


دفتر فروش مرکزی و خدمات پس از فروش

آدرس: تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هجدهم شماره ۱۴ واحد ۶

تلفن: ۸۸۵۵۲۳۴۰-۰۲۱ ۸۸۷۲۲۳۳۹-۰۲۱

فکس: ۸۸۵۵۲۳۰۵-۰۲۱ ۸۸۷۱۲۹۲۰-۰۲۱

ایمیل:

Head @ fater – electronic .com
Sales @ fater – electronic .com