کاربرد

محصولات فاطر الکترونیک به طور وسیعی برای تجزیه و تحلیل، آزمایش، بررسی و تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. ما در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقات و مطالعات موردی برای چهار دسته اصلی صنعتی، پزشکی، داروسازی و کشاورزی و غذایی دارای محصولات متعددی هستیم. در این صفحه محصولات بر اساس کاربرد استفاده در آزمایشگاه های مختلف  تقسیم بندی شده اند.

 

صنعتی

محصولات با کاربرد صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو سازی، صنایع سیمان، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی صنعتی

مشاهده محصولات

 

داروسازی

محصولات با کاربرد در علوم دارویی مورد استفاده در کارخانجات داروسازی و بهداشتی و آرایشی و مراکز تحقیقات دارویی

مشاهده محصولات

 

پزشکی

محصولات با کاربرد پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها، آزمایشگاه های تشخیص طبی و دانشگاه های علوم پزشکی

مشاهده محصولات

 

کشاورزی

محصولات در زمینه کشاورزی و غذایی مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بذر و نهال و آزمایشگاه های گیاه شناسی و خاک شناسی

مشاهده محصولات