راه ارتباطی

تلفن: ۲ الی ۸۸۵۵۲۳۴۰

                ۸۸۷۲۲۳۳۹

فکس:       ۸۸۵۵۲۳۰۵

آدرس: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هجدهم پلاک ۱۴ واحد ۶

ایمیل: sales @ fater . ir

آیا در مورد اینکه چطور میتوانیم به شما کمک کنیم سوالی دارید؟

درخواست خود را به ما ایمیل کنید و ما در کوتاه ترین زمان به شما پاسخ خواهیم داد.