نمایش دادن همه 8 نتیجه

انکوباتور شیکردار تاچ کنترل هوشمند

دمای محیط تا ۶۰ درجه سانتیگراد در سایز های ۵۵ ، ۱۲۰ و ۲۰۰ لیتری

مدل BS629TC - BS631TC - BS632TC

انکوباتور شیکردار دیجیتال هوشمند

دمای محیط تا ۶۰ درجه سانتیگراد در سایز های ۵۵ ، ۱۲۰ و ۲۰۰ لیتری

مدل BS629 - BS631 - BS632

انکوباتور یخچالدار تاچ کنترل هوشمند

۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد در سایز های ۵۵ ، ۱۲۰ ، ۲۰۰ و 400 لیتری

مدل CB629TC - CB631TC - CB632TC

انکوباتور یخچالدار دیجیتال هوشمند

۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد در سایز های ۵۵ ، ۱۲۰ ، ۲۰۰ و 400 لیتری

مدل CB629 - CB631 - CB632