دانلود

کاتالوگ ها ، دستورالعمل های کار با دستگاه ، نرم افزار و موارد دیگر را دانلود کنید.

کاتالوگ محصولات

لیست محصولات فاطر الکترونیک

سال ‍۱۴۰۱

جنرال کاتالوگ فاطر الکترونیک

سال ۱۴۰۱

چمبر تست شرایط محیطی

ACH620 – ACH650 – ACH6100

اتاقک تست پایداری دارو

سری XPH – تک چمبر ، دو چمبر و چهار چمبر

ژرمیناتور (اتاق رشد)

تک چمبر، ۲ چمبر، ۴ چمبر، ۸ چمبر و ۱۶ چمبر در دو مدل تاچ کنترل و دیجیتال

فلیم فتومتر پزشکی و صنعتی

405C – 405G – 620C – 620G

آبمقطرگیری

آبمقطرگیری یکبار تقطیر تمام استیل، آبمقطرگیری دوبار تقطیر و آبمقطرگیری یکبار و دوبار تقطیر تمام شیشه ای

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- و ۴۰- درجه سانتیگراد

CF620L – CF620H – CF640L – CF640H

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد

XF620TC – XF640TC

آون (فور) با نمایشگر تاچ کنترل

U629 TC – U631 TC – U632 TC

آون (فور) با کنترل دیجیتال

U629 – U631 – U632

انکوباتور ۳۷ درجه با نمایشگر تاچ کنترل

B629 TC – B631 TC – B632 TC

انکوباتور ۳۷ درجه با کنترل دیجیتال

B629 – B631 – B632

انکوباتور یخچالدار با نمایشگر تاچ کنترل

CB629TC – CB631TC – CB632TC

انکوباتور یخچالدار با کنترل دیجیتال

CB629 – CB631 – CB632

انکوباتور شیکردار

BS629 – BS631 – BS632

انکوباتور یخچالدار شیکردار

CBS629 – CBS631 – CBS632

هود شیمیایی و هود میکربیولوژی کلاس ۲ (لامینار)

سری CH600 و سری LH600 – با عرض ۸۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر

بن ماری و بن ماری شیکردار

W607D – W610D – W614D – W629D – WS614D – WS629D

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه

FS616 – FS617

شیکر روتاتور

شیکر رفت و برگشتی ، شیکر اوربیتال ، شیکر پلاکت خون (الاکلنگی)

شیکر لوله و شیکر الایزا (ورتکس)

MS601 – MS602

هات پلیت و هات پلیت مگنت

H600 – HS600 – HD600 – HD601 – HD602 – HD603

شوف بالن تک خانه ، سه خانه ، شش خانه (منتل)

H610 – H620 – H630 – H640 – HD613 – HD623 – HD616 – HD626