نمایش دادن همه 6 نتیجه

CF620H

فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

CF620L

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

CF640H

فریزر آزمایشگاهی ۴۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

CF640L

فریزر آزمایشگاهی ۳۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری با کنترل بسیار دقیق دیجیتال

XF620 TC

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد ۲۰۰ لیتری تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر

XF640 TC

فریزر آزمایشگاهی ۷۰- درجه سانتیگراد ۴۰۰ لیتری تاچ کنترل هوشمند با نمایشگر LCD دارای دیتا لاگر