نمایش دادن همه 5 نتیجه

H6000

هات پلیت  ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دمای ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده

HD600

هات پلیت ۴۰۰ درجه ۲۰×۲۰ با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

HD601

هات پلیت ۴۰۰ درجه ۳۰×۳۰ با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

HD602

هات پلیت ۴۰۰ درجه ۳۰×۴۰ با کنترل دیجیتال و صفحه فولادی با روکش تفلون

HS600

هات پلیت مگنت ۴۰۰ درجه سانتیگراد با کنترل دما و دور ساده و صفحه آلومینیوم آنودایز شده