نمایش 1–12 از 74 نتیجه

405C

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی) طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

405G

فلیم فتومتر عقربه ای تحقیقاتی و صنعتی طرح کورنینگ به همراه کمپرسورهوا

6004

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی چهار لیتر در ساعت

6008

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی هشت لیتر در ساعت

6012

آب مقطر گیری یکبار تقطیر تمام استیل با ظرفیت خروجی دوازده لیتر در ساعت

6104G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

6108G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 8 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

6204

آب مقطر گیری دوبار تقطیر ۴ لیتر در ساعت فول اتوماتیک با دو کندانسور شیشه ای (طرح GFL)

6204G

آب مقطرگیری دوبار تقطیر دیجیتال طرح جنکونز انگلیس 4 لیتری تمام شیشه ای با المنت کوارتز و سیستم کنترل فول اتوماتیک

620C

فلیم فتومتر کلینیکال (پزشکی) با کالیبراسیون اتوماتیک دیجیتال با حافظه ذخیره اطلاعات و قابلیت استفاده از محلول های استاندارد مختلف به همراه کمپرسورهوا

620G

فلیم فتومتر تحقیقاتی و صنعتی دیجیتال با سیستم کالیبراسیون اتوماتیک با قابلیت کالیبراسیون تک نقطه ای ، 2 نقطه ای و 5 نقطه ای بدون نیاز به رسم گراف با امکان حذف خطای استاندارد به همراه کمپرسورهوا

620TC

فلیم فتومترتاچ کنترل با قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک با حافظه ذخیره اطلاعات به همراه کمپرسورهوا