محصولات فاطر

در صنایع مختلف

محصولات فاطر الکترونیک به طور وسیعی برای تجزیه و تحلیل، آزمایش، بررسی و تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. ما در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقات و مطالعات موردی برای چهار دسته اصلی صنعتی، پزشکی، داروسازی و کشاورزی و غذایی دارای محصولات متعددی هستیم. در این صفحه محصولات بر اساس کاربرد استفاده در آزمایشگاه های مختلف  تقسیم بندی شده اند.

promo-banner-image

صنعتی

محصولات با کاربرد صنعتی مورد استفاده در صنایع خودرو سازی، صنایع سیمان، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی صنعتی


مشاهده محصولات

promo-banner-image

داروسازی

محصولات با کاربرد در علوم دارویی مورد استفاده در کارخانجات داروسازی و بهداشتی و آرایشی و مراکز تحقیقات دارویی


مشاهده محصولات

promo-banner-image

پزشکی

محصولات با کاربرد پزشکی مورد استفاده در بیمارستان ها، آزمایشگاه های تشخیص طبی و دانشگاه های علوم پزشکی


مشاهده محصولات

promo-banner-image

کشاورزی و غذایی

محصولات در زمینه کشاورزی و غذایی مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بذر و نهال و آزمایشگاه های گیاه شناسی و خاک شناسی


مشاهده محصولات