محصولات با کاربرد صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو سازی، صنایع سیمان، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقاتی صنعتی

W610D

بن ماری ۱۰ لیتری جوش و سرولوژی با کنترل دقیق دیجیتال هوشمند