نمایش دادن همه 5 نتیجه

405C

فلیم فتومتر عقربه ای کلینیکال (پزشکی) طرح کورنینگ به همراه کمپرسور هوا

405G

فلیم فتومتر عقربه ای تحقیقاتی و صنعتی طرح کورنینگ به همراه کمپرسورهوا

620C

فلیم فتومتر کلینیکال (پزشکی) با کالیبراسیون اتوماتیک دیجیتال با حافظه ذخیره اطلاعات و قابلیت استفاده از محلول های استاندارد مختلف به همراه کمپرسورهوا

620G

فلیم فتومتر تحقیقاتی و صنعتی دیجیتال با سیستم کالیبراسیون اتوماتیک با قابلیت کالیبراسیون تک نقطه ای ، 2 نقطه ای و 5 نقطه ای بدون نیاز به رسم گراف با امکان حذف خطای استاندارد به همراه کمپرسورهوا

620TC

فلیم فتومترتاچ کنترل با قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک با حافظه ذخیره اطلاعات به همراه کمپرسورهوا